X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

CUDA Programming Applications

طراحی یک سیستم شناسایی چهره بر خط با استفاده از پردازنده گرافیکی

سیستم بازیابی تصویر چهره در 3 دهه اخیر در تصاویر ثابت و محیطهای کنترل شده پیشرفت چشمگیری داشته است اما در تصاویر متحرک و بر خط هنوز دارای چالشهایی است که در این مقاله با استفاده از روش LBP بر پایه پردازنده گرافیکی NVIDIA و پلتفرم CUDA تحقیقی صورت گرفت و در مواقعی که استفاده از GPU مقرون به صرفه نبوده است موازی سازی با CPU انجام شده است.

چالشهای بازیابی تصویر چهره برخط:

1- تغییرات روشنایی تصاویر

2- تغییر حالت چهره


راه حل ارائه شده:

از الگوریتم LBP(Local Binary Pattern) برای استخراج ویژگی پایدار به تغییرات یکنواخت روشنایی و حالت چهره و از الگوریتم

SQI(Self Quotient Image) برای خنثی سازی تغییرات نور استفاده شده است و برای افزایش هرچه بیشتر سرعت سیستم از پردازنده گرافیکی GPU استفاده شده است بدین ترتیب که موازی سازی افزایش 19 برابری سرعت پردازش را در بر داشت


تعریف SQI:خارج قسمت تقسیم تصویر بر فیلتر پایین گذر همان تصویر مانند گاوسین


مرجع:علوم و مهندسی کامپیوتر،نشریه علمی و پژوهشی انجمن کامپیوتر ایران،مجله 12 شماره 3(الف)،سال1393،صفحات 59-66

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.